Menu
Супермаркет На главную Впечатлений
Чудокнига > Оферта

Увага!!! Перед використанням сайту Chudobox.com уважно прочитайте дані умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не користуйтеся сайтом Chudobox.com. Використання сайту Chudobox.com, в тому числі заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів / послуг на даному сайті означає Вашу згоду з умовами даного Угоди.

УГОДА З КОРИСТУВАЧЕМ

Дана УГОДА З КОРИСТУВАЧЕМ укладається між ФОП Герасименко О.О. (Далі - Правовласник) і дієздатною особою, що належним чином приєдналася до цієї Угоди з користувачем (далі - Користувач) для отримання згоди з цими правилами використання сайту Chudobox.com (далі - Сайт), який є власністю Правовласника.

1.ТЕРМІНИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ЦІЙ УГОДІ З КОРИСТУВАЧЕМ.

Угода - це УГОДА З КОРИСТУВАЧЕМ.

Сайт - сайт з функціоналом інтернет-магазину, власником якого є ФОП Герасименко О.О.

Правовласник - ФОП Герасименко А.А, якому належать виключні права на Сайт.

Адміністрація - уповноважені особи Правовласника, які здійснюють технічне обслуговування, функціонування Сайту, прийом і обробку замовлень, їх подальше виконання.

Користувач - особа, що переглядає інформацію на Сайті і / або замовляє та / або отримує Товари з використанням інструментів Сайту. Отримувач і Платник є Користувачами.

Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про реалізовані ним товари / послуги. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація надала дозвіл на розміщення на Сайті відомостей про товари / послуги. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Отримувачу (накладній, акті прийому-передачі або інших документах, що підтверджують факт передачі Товару Отримувачу).

Платник - особа, яка оплачує Замовлення.

Отримувач - особа, зазначена Платником в якості особи, уповноваженої отримати Товар згідно даним Замовлення. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Отримувачем є Платник.

Кур'єр - фізична або юридична особа, уповноважена Адміністрацією здійснювати доставку оплаченого Замовлення за адресою, вказаною в замовленні.

Пропозиція - розміщена на Сайті інформація про конкретний Товарі, який може бути придбаний споживачем. Пропозиція включає в себе: інформацію про сам товар, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару. Умови Пропозиції визначаються Адміністрацією і / або Продавцем.

Товар - товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні і нематеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на Сайті і які Користувач може придбати, використовуючи функціонал Сайту.

Замовлення - звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати Товар, або сукупність Товарів, замовлених Користувачем, з використанням функціоналу сайту.

Тариф - сукупність умов доставки, які визначають її вартість і дозволяють в залежності від виду доставки вибрати оптимальний термін доставки.

Кошик - елемент інтерфейсу сайту, призначений для тимчасового зберігання обраних товарів перед їх оформленням.

Вибране - елемент інтерфейсу сайту, призначений для тимчасового зберігання інформації про товари, які цікавлять користувача, з метою їх швидкого подальшого пошуку в каталозі.

Сервіс оплати зарезервованими коштами - розділ Сайту, що дозволяє Користувачеві зберігати на Сайті безготівкові грошові кошти з метою подальшого використання їх на Сайті для оплати Товару.

Запланований час доставки - дата і час доставки, зазначені користувачем у відповідних полях Сайту при оформленні Замовлення.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

2.1. Сайт є комп'ютерною програмою, що представляє собою платформу для продажу, упаковки Товарів, а також організації їх доставки;

2.2. Дана Угода з користувачем є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Угоди з користувачем розташовується на Сайті і доступна в розділі «Угода з користувачем».

2.3. Використання Сайту Користувачем є акцептом і підтвердженням згоди Користувача з умовами цієї Угоди.

2.4. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує, що його вік не менше 18-ти років, підтверджує свої право- і дієздатність, підтверджує достовірність своїх персональних даних та приймає на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність.

2.5. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Правовласником його даних, в тому числі персональних, внесених Користувачем на Сайті.

2.6. Умови цієї Угоди є публічною офертою відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України. Правовласник надає Користувачеві права доступу і використання Сайту на умовах цієї Угоди.

2.7. Ця Угода може бути змінена та / або доповнено Правовласником в односторонньому порядку. При цьому продовження використання Сайту після внесення змін і / або доповнень до цієї Угоди, означає згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями, в зв'язку з чим Користувач зобов'язується регулярно відслідковувати зміни в Угоді.

2.8. Звернення, пропозиції і претензії Користувача до Правовласника, пов'язані з функціонуванням Сайту, можуть бути спрямовані на адресу електронної пошти: store@chudobox.com

2.9. Користувач приймає на себе всі можливі ризики, в тому числі матеріальні, пов'язані з його діями з використанням Сайту.

2.10. Користувач приймає умови користування Сайтом, сформульовані в цій Угоді.

2.11. Сайт надається в користування за принципом «як є». Правовласник / Адміністрація не несуть відповідальності за помилки, збої, збереження даних Користувача і інші недоліки, і порушення в роботі Сайту і їх наслідки для Користувача, в тому числі за реальні збитки, упущену вигоду, збитки, моральну шкоду, шкоду честі, гідності та ділової репутації.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА.

3.1. Користувач зобов'язується належним чином дотримуватися умов цієї Угоди.

3.2. Користувач має право використовувати Сайту виключно з метою особистого використання. При цьому Користувач може використовувати Сайт виключно відповідно до умов цієї Угоди.

3.3. Користувач зобов'язується не використовувати Сайт в порушення прав і законних інтересів Правовласника, третіх осіб і цієї Угоди.

3.4. Користувач зобов'язується вживати належні заходи для забезпечення збереження його ПК, мобільного пристрою та інших пристроїв за допомогою яких він здійснює доступ до сайту і несе особисту відповідальність в разі доступу до його ПК, мобільного пристрою та інших пристроїв за допомогою яких він здійснює доступ на сайт третіх осіб.

3.5. Користувачеві заборонено самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати втручання в код сайту і його API, а також здійснювати реверс-інжиніринг Сайту і його API.

3.6. Користувач несе відповідальність за використання Сайту будь-якими способами, в тому числі способами, прямо не дозволеними цією Угодою.

3.7. Користувач не має права здійснювати будь-які несанкціоновані дії з Сайтом, в тому числі здійснювати злом платного функціоналу сайту.

3.8. Дана Угода може бути змінена та / або доповнена Правовласником в односторонньому порядку. При цьому продовження використання Сайту після внесення змін і / або таких доповнень, означає згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями, в зв'язку, з чим Користувач зобов'язується самостійно відслідковувати зміни, що вносяться до Угоди.

3.9. Користувач надає згоду Правовласнику здійснювати обробку його персональних даних для поліпшення сервісу і збору статистики по ринку, а саме: прізвище, ім'я, контактний номер телефону, електронна адреса. При цьому Користувач користується правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

3.10. У разі надходження від Користувача заборони на обробку його персональних даних Правовласник в односторонньому порядку розриває цю Угоду. При цьому Користувач зобов'язаний негайно припинити використання функціоналу сайту доступного авторизованим користувачам. У разі невиконання користувачем даної умови Правовласник не несе відповідальності за обробку (використання) раніше наданих Користувачем персональних даних.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАВОВЛАСНИКА.

4.1. Правовласник має право передавати права та обов'язки за цією Угодою третім особам в цілях виконання цієї Угоди без додаткової згоди Користувача.

4.2. Правовласник має право направляти Користувачеві будь-яким способом інформацію про функціонування Сайту, в тому числі направляти рекламні, інформаційні та інші повідомлення на адресу електронної пошти або номер телефону, вказаний Користувачем, або розміщувати відповідну інформацію на Сайті.

4.3. Правовласник має право надавати Користувачам платні і безкоштовні послуги. Про умови надання платних послуг Правовласник інформує Користувача шляхом розміщення на Сайті відповідної інформації про послугу (найменування послуги, її вартість, форма і порядок оплати).

4.4. Правовласник має право заблокувати доступ Користувача до Сайту або його частини в разі виявлення порушень Користувачем цієї Угоди.

4.5. Правовласник має право, з урахуванням пункту 3.9 цієї Угоди, здійснювати обробку персональних даних Користувача. Дані використовуються для поліпшення сервісу і збору статистики ринку. При цьому Правовласник зобов'язується використовувати персональні дані справедливо і законно відповідно до законодавства про захист персональних даних. У разі зміни мети обробки персональних даних Правовласник повинен повідомити про це Користувача і отримати згоду на обробку його даних відповідно до зміненої мети.

4.6. Правовласник має право без попереднього повідомлення обмежити, призупинити або припинити користування Сайтом без відшкодування Користувачеві понесених збитків, в тому числі в разі, якщо у Правовласника є дані вважати, що Користувач або його афілійовані особи (навмисно чи ненавмисно):

- при користуванні Сайту порушують законодавство, положення цієї Угоди або права і законні інтереси третіх осіб; 
- користуються Сайтом недобросовісно, ​​надмірно або не у відповідності з його призначенням; 
- завдають шкоди Сайту або його працездатності;
- здійснюють спроби несанкціонованого доступу до Сайту та інформації в ньому;
- створюють загрозу збою технічних і / або програмних засобів Правовласника та / або третіх осіб, а також в інших випадках;
- у випадках, передбачених п. 3.10 цієї Угоди.

4.7. Правовласник має право без попереднього повідомлення обмежити, призупинити або припинити користування Сайтом в разі зазначення / рішення державного чи іншого уповноваженого органу.

5. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. Для виконання цієї Угоди можуть залучатися треті особи. Користувач підтверджує, що зазначеним третім особам надаються такі ж права, як і Адміністрації, для виконання зобов'язань за даною Угодою.

5.2. Користувач гарантує, що не буде робити будь-яких дій, спрямованих на заподіяння шкоди Правовласнику, операторам стільникового мобільного зв'язку або іншим особам.

5.3. У разі порушення правил використання Сайту, обов'язків Користувача і заборон, зазначених у розділі 4 цієї Угоди, Користувач зобов'язується відшкодувати Правовласнику збитки, завдані такими діями, в повному обсязі.

5.4. Користувач несе повну відповідальність за несанкціонований доступ третіх осіб до Сайту, через ПК, мобільні пристрої і інші пристрої за допомогою яких він здійснює доступ до сайту.

5.5. У разі втрати, видалення, пошкодження внесеної Користувачем на Сайті інформації в результаті дій / бездіяльності Користувача, злому електронного гаманця, втрати або передачі Користувачем третім особам паролів всю відповідальність за завданий Правовласнику збиток несе Користувач.

5.6. Визнаючи міжнародний характер мережі Інтернет, Користувач приймає на себе відповідальність за дотримання всіх місцевих правил і законів, що стосуються дій Користувача в мережі.

5.7. Використання матеріалів сайту без згоди Правовласника не допускається.

5.8. Записи, зображення і повідомлення Користувача на Сайті, які відправляються Продавцю або іншим особам, не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України і загальноприйнятих норм моралі та моральності.

5.9. Користувач попереджений про те, що Правовласник не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

5.10. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Правовласник не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР.

6.1 Інформація про товар може міститися на самому Товарі, його упаковці, в товаросупровідних документах на Товар. Інформація про товар також може надаватися дистанційно (по телефону, шляхом розміщення інформації про товар на Сайті). Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про товар за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

6.2. У разі зміни ціни Товару Користувач / Отримувач має право відмовитися від отримання і прийняття Товару. При цьому Користувач, Отримувач, Платник має право вимагати повернення оплачених за Товар коштів, а також коштів, сплачених за доставку Товару Отримувачу. Будь-які інші компенсації (в т.ч. відшкодування збитків, неустойка та інше) Продавцем або Адміністрацією не надаються.

7. ПРИЙОМ І СКАСУВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ.

7.1. Замовлення Користувача на придбання Товару проводиться через сервіс покупки на Сайті, а також через консультантів інтернет-магазину «Chudobox» за телефонами 050-500-10-82, 097-500-10-82 під час його роботи.

7.2. При оформленні замовлення Користувач вибирає товар по його опису в каталозі в електронному вигляді, а також повідомляє номер мобільного телефону і іншу контактну інформацію. При цьому номер мобільного телефону повинен бути чинним і забезпечувати можливість отримання Користувачем (Отримувачем) SMS-повідомлень.

7.3 Адміністрація не здійснює телефонні дзвінки на контактні номери Користувача, що знаходяться в роумінгу або на номери іноземних телефонних компаній.

7.4 Користувач має право скасувати неоплачене замовлення в будь-який момент, однак зобов'язаний попередити Адміністрацію про скасування замовлення в найкоротший термін за телефонами 050-500-10-82, 097-500-10-82.

7.5 Покупець не має права відмовитися від прийняття Товару у момент його доставки (передачі). У разі пред'явлення претензій за якістю, кількістю, іншим характеристикам Товару Покупець може реалізувати свої права, керуючись Законом України «Про захист прав споживачів».

8. ЦІНА ТОВАРУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

8.1. Покупець зобов'язаний оплатити Товар за ціною, вказаною в замовленні або повідомленої консультантом інтернет-магазину «Chudobox», а також доставку Товару, на умовах повної попередньої оплати всієї вартості Товару та послуги його доставки.

8.2. Вартість доставки вказується при замовленні товару і оплачується спільно з оплатою замовлення.

8.3. Якщо Покупець відібрав Товар для покупки і при цьому помістив Товар в кошик Сайту, але не сплатив його, або додав Товар в Вибране для подальшої покупки, то такий Товар оплачується за ціною, що діє на момент здійснення оплати за Товар.

8.4. Способи оплати товарів:

· Готівковими коштами при отриманні Товару в пунктах видачі компанії «Нова пошта»
· Банківською карткою - при покупці на Сайті і доставці за вказаною адресою.
· За допомогою вбудованого на Сайті сервісу оплати зарезервованими коштами.

8.5. Продавець може встановлювати інші способи оплати, які не передбачені цією Угодою.

8.6. У разі, якщо Покупцем також замовлена ​​доставка замовлення за обраною Покупцем адресою, вартість такої доставки оплачується Покупцем в момент оплати Замовлення.

9. ДОСТАВКА ТОВАРУ. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТОВАР.

9.1. Адміністрація, прийнявши замовлення Користувача, зобов'язується надати Користувачеві Товар, який Користувач вибрав відповідно до п. 7.1 Угоди. Користувач / Отримувач також може самостійно отримати Товар в інтернет-магазині «Chudobox».

9.2. Послуга доставки Товару до зазначеного Користувачем місця є платною, являє собою винагороду для Адміністрації за надану послугу, доручену Користувачем.

9.3. Вимоги (претензії) Користувача / отримувача, що стосуються якості, комплектності, безпеки, гарантійного ремонту та обміну Товару, доставленого Користувачеві / Отримувачу на умовах цієї Угоди, розглядаються за місцем знаходження Продавця.

9.4. Право власності на Товар, а також ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) замовленого Товару переходять від Продавця до Користувача / Отримувачу з моменту фактичної передачі Товару Користувачеві / Отримувачу, що засвідчується підписанням Отримувачем товарно-транспортної накладної або іншого документа, який до неї прирівнюється.

9.5. Доставка Товару здійснюється на підставі заявки Користувача при оформленні покупки, в якій вказується час, адреса доставки та дані отримувача Товару.

9.6. Користувач має право змінити час і адресу доставки придбаного Товару, повідомивши про це Адміністрації не менше ніж за 24 (двадцять чотири) години до запланованого часу доставки. Для цього Користувач або Отримувач повинен зателефонувати Адміністрації та повідомити про зміни в часі або адресі доставки. При цьому ціна послуги доставки може бути перерахована з урахуванням нових часу і адреси доставки.

9.7. До моменту передачі Товару Отримувачу Адміністрація здійснює його зберігання, терміном не більше 1 (одного) місяця, на умовах, передбачених п.п. 9.16, 9.17 цієї Угоди.

9.8. Після оформлення замовлення з доставкою Користувач може відмовитися від доставки товару не пізніше ніж за 48 (сорок вісім) годин до запланованого часу доставки. В такому випадку Користувач / Отримувач повинен узгодити з Адміністрацією магазину альтернативний порядок отримання Товару.

9.9. При відмові Користувача від доставки менш ніж за 48 (сорок вісім) годин до запланованого часу доставки сума оплати за доставку поверненню не підлягає.

9.10. Безпосередньо перед доставкою товару Користувачеві / Отримувачу Кур'єр може зв'язатися з Користувачем / Отримувачем за контактним номером телефону, вказаним при оформленні Замовлення, і додатково узгодити час доставки. При цьому виконання цих дій для Кур'єра не є обов'язковим.

9.11. Доставка здійснюється за адресою, зазначеною Користувачем при оформленні Замовлення. Користувач несе повну відповідальність за достовірність даних, що містять адресу доставки та контактні дані отримувача.

9.12. При отриманні Товару, в разі відповідності зовнішнього вигляду Товару, його якості, комплектності характеристикам, зазначеним у замовленні, Отримувач зобов'язаний підписати накладну на доставку Товару або інший документ, який до неї прирівняний.

9.13. У всіх випадках відмови Користувача / отримувача від отримання Товару вирішення спірних питань проводиться в офісі інтернет-магазину «Chudobox».

9.14. У разі, якщо в узгоджений час доставки за адресою доставки був відсутній Отримувач, Кур'єр протягом 15 (п'ятнадцяти) хвилин після свого прибуття за адресою доставки здійснює, з інтервалом не менше 10 (десяти) хвилин, 2 (два) телефонних дзвінка на номер, який було вказано Покупцем при оформленні Замовлення в якості контактного номера телефону Отримувача для повідомлення останнього про прибуття Кур'єра з Товаром за вказаною адресою доставки Товару і відсутності можливості вручити Товар. При цьому, під час телефонної розмови Кур'єр роз'яснює Отримувачу порядок отримання Товару відповідно до положень п. 9.16 і 9.17 цієї Угоди та інформує його про те, що внаслідок відсутності можливості вручити Товар Отримувачу, Товар повертається в офіс інтернет-магазину «Chudobox».

9.15. У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення товару або з моменту вказаної дати доставки Товар не буде прийнятий Користувачем / Отримувачем, ціна зберігання Товару становитиме 10 (десять) грн. за кожну добу зберігання, але не більше 1 (одного) місяця. При цьому в разі відмови Користувача оплатити повну вартість зберігання Товару Адміністрація має право не видавати Товар Користувачеві / Отримувачу до моменту повної оплати повної вартості зберігання Товару.

9.16. У разі, якщо після закінчення 1 (одного) місяця з моменту повернення в офіс інтернет-магазину «Chudobox» товар не буде прийнятий Користувачем / Отримувачем, Адміністрація має право розпорядитися даними Товаром на безоплатній основі в благодійних або рекламних цілях, акціях і розіграшах і т . д. При цьому ніякі витрати Користувачеві не відшкодовуються.

9.17. Послуги з доставки Товару Користувачеві / Отримувачу, передбачені цією Угодою, вважаються наданими в повному обсязі з моменту підписання Отримувачем накладної на доставку Товару або іншого документа, який до неї прирівняний.

9.18. Підписання Отримувачем накладної на доставку Товару або іншого документа, який до неї прирівняний, свідчить про прийняття Товару Користувачем / Отримувачем і відсутності будь-яких зауважень до зовнішнього вигляду Товару, його якості і / або комплектності, а також про те, що послуги з доставки Товару, передбачені цією Угодою, Правовласником виконані в повному обсязі, вчасно і належним чином.

9.19. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачеві в разі невідповідності фактичних умов продажу оферті, є надання Користувачеві (Отримувачу) права відмовитися від отримання і прийняття відповідного Товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо кошти фактично були оплачені). Користувач / Отримувач має право скористатися даним правом до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару (в т.ч. документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Отримувачу).

9.20. Моментом отримання і прийняття Товару Отримувачем є момент (в залежності від того, який настав раніше):

- підписання Отримувачем акту прийому-передачі Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Отримувачу), або
- підписання Отримувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, що містив Товар, або
- фактичне отримання Отримувачем Товару і вчинення Отримувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Отримувач отримав Товар і покинув пункт видачі товару і т.п.).

9.21. Користувач має право призначити Отримувачем придбаного Товару третю особу. В цьому випадку Користувач зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації отримувача і доставки йому Товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

9.22. Для видачі Товару Отримувачу останній зобов'язаний пред'явити при отриманні Товару документ, що засвідчує особу.

9.23. При отриманні Товару Отримувач зобов'язаний розписатися в документах, що підтверджують отримання Товару.

10. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

10.1. Відповідальність Правовласника за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними на Сайті обмежується тим, що Отримувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).

10.2. У будь-якому випадку сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Отримувачу) в зв'язку з порушенням його прав при використанні Сайту (в т.ч. в зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена сумою в 10 (десять) грн.

10.3. Відносно Товарів, на які встановлено гарантійний строк, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених в гарантійному талоні і / або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України на Товар повинен бути встановлений гарантійний термін, але він не встановлений виробником, гарантійний термін на такий Товар вважається рівним 3 (трьом) дням.

10.4. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточне (неправильне) вказання даних в замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірною адресою або до видачі Товару неналежному Отримувачу, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Правовласник має право утримувати суму таких збитків або витрат з коштів, сплачених Користувачем / Платником в якості оплати Товару (проводити залік зустрічних вимог).

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

11.1 Користувач не може пропонувати свої умови, а може лише приєднатися до запропонованої оферти. Дана Угода укладається виключно шляхом прийняття (акцепту) Покупцем пропозиції щодо укладення цієї Угоди, яка містить всі умови Угоди, без складання єдиного документа в простій письмовій формі.

11.2. Ця Угода є змішаною і містить елементи договорів приєднання, публічного договору, договору доручення, договору купівлі-продажу та договору про надання послуг.

11.3. Користувач підтверджує, що він до укладення цієї Угоди ознайомився з її умовами, що вони йому зрозумілі, і свідомо без примусу уклав цю Угоду. Користувач шляхом відправлення Правовласнику Замовлення підтверджує, що Правовласник надав Користувачеві інформацію, передбачену ч. 2 ст. 13 Закону України «Про захист прав споживачів» відповідно до чинного законодавства України про мови.

11.4. Бездіяльність з боку Правовласника в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Правовласника права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів, в тому числі на захист авторських прав, матеріалів Сайту, що охороняються відповідно до законодавства. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.

11.5. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач і Правовласник докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У разі, якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в відповідному компетентному суді за місцем знаходження Правовласника.

11.6. Жодна із Сторін Угоди не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Угодою, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор), тобто обставин, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти (пожежа, повінь, сильні пориви вітру, землетрус, інші стихійні явища природи, воєнні дії тощо). Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язань за цією Угодою внаслідок обставин непереборної сили, повинна повідомити іншу Сторону про настання таких обставин негайно. Виникнення, дія і (або) припинення форс-мажору підтверджується документом, виданим Торгово-промисловою палатою України або уповноваженою нею регіональною торгово-промисловою палатою.

11.7. Ця Угода набирає чинності для Користувача з моменту доступу на Сайт і діє безстроково.

11.8. Кожна із Сторін має право в односторонньому порядку розірвати цю Угоду без будь-якого додаткового повідомлення іншої Сторони.

11.9. Ця Угода складена українською мовою.

11.10. Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано недійсним, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.